Brannvannsforsyning – fordrøyningsmagasin – sikkerhetstanker

Prefabrikkerte løsninger sikrer lavere priser
Basseng i prefabrikkerte betongelementer har kort leveringstid, rask byggetid og en glatt, nesten porefri overflate som hindrer groing og letter rengjøringen.

Solid styrke og lang holdbarhet
Elementene etterspennes med vedlikeholdsfrie spennkabler og en kraft som sikrer at det alltid er trykk mellom elementene. Da blir bevegelsen minimal og sikrer dermed svært god tetthet og lang levetid. Alle basseng leveres med tetthetsgaranti. Bassengene kan isoleres etter ønske og behov, og kan dessuten leveres med kjøresterkt dekke.

Systemløsning reduserer prosjekteringskostnadene
Det rasjonelle byggesystemet med prefabrikkerte elementer bidrar til enklere prosjektering og dermed reduserte prosjekteringskostnader. Siden konstruksjonene er etterspent blir behovet for armering mellom bunnplate og vegg minimalt. Det gir hurtig utstøping, redusert materialforbruk og svært liten fare for støpefeil.

Fleksibilitet og driftssikkerhet
Våre løsninger kan leveres med flere kammer, noe vi løser ved hjelp av egen innerbeholder. Dermed oppnås kontinuerlig drift under rengjøring og vedlikehold. Bruken av innerbeholder gir også god totaløkonomi fordi den erstatter en del av takkonstruksjonen.

Gjennomprøvd konstruksjon
Basseng av denne typen har vært brukt i Norge siden 1975. Mer enn 30 000 tilsvarende løsninger er i dag i bruk over hele Europa.