En av Norges ledende leverandører av høydebasseng og tanker i prefabrikkert betong

VA-Tek tilbyr løsninger innen behandling av vann og avløp samt avvanning av slam og annet organisk avfall.

Løsningene våre leveres bl.a. til kommunal drikkevannsforsyning, brannvannsystemer, industriell vann -og avløpbehandling, oppdrettsnæringen, landbruk, etc.

Våre oppdrag spenner i fra enkeltleveranser til større totalentrepriser.

 

 
 

Bassenger

Høydebasseng i prefabrikkert betong har kort leveringstid og rask byggetid. Våre elementer har en glatt, nesten porefri overflate som hindrer groing og letter rengjøringen.

Vi leverer også tanker til flere andre formål som til bruk i brannvann, fordrøyning/ buffertanker, sikkerhetstanker, biologiske/ kjemiske renseanlegg, biogassanlegg, etc. 

VA-Tek har gjennom flere år levert tanker til oppdrettsnæringen. Det gjelder i første omgang tanker til settefisk anlegg rundt omkring i Norge.

 
 

Referanser