50% av Norges kommuner har høydebasseng fra Va-Tek

VA-Tek AS tilbyr enkeltkomponenter og totalleveranser innen behandling av vann og avløp samt avvanning av slam og annet organisk avfall. I tillegg til totalleveranser står vi for enkelt-tjenester som prosjektering og utarbeidelse av utslippssøknader. Systemene våre leveres til  kommunal- og industriell sektor, landbruk og privat. 

Vi fører også flere typer prefabrikkerte betongtanker.

 

 

Høydebasseng

Betongtanker

Oppdrett