VA-Tek AS er leverandør av tanker til oppdrettsnæringen

VA-Tek AS har gjennom flere år levert tanker til oppdrettsnæringen. Det gjelder i første omgang tanker til settefisk anlegg rundt omkring i Norge. De har levert smoltkar fra 8 meter til 20 meter i diameter. med forskjellig høyde. Disse tankene skiller seg ut fra tanker i andre materialer med at de har en stor styrke og stabilitet. En annen fordel er at tanker i betong tåler tilbakefylling av masser.

VA-Tek AS har gjennom flere år arbeidet med produktutvikling med hensyn til overflaten. Vi mener nå at produktet har en slik overflate at videre behandling ikke er påkrevd. Dette i kombinasjon med stor overflatestyrke og lang levetid gjør produktet økonomisk lønnsomt for oppdretteren.